Skip to content

Zapory sieciowe (firewalle)

Zapora sieciowa (firewall) program lub urządzenie zabezpieczające sieć. Monitoruje przychodzący i wychodzący ruch sieciowy w oparciu o zestaw określonych zasad. Zapory sieciowe to pierwsza linia obrony. Stanowią one barierę pomiędzy zabezpieczoną siecią wewnętrzną, która jest godna zaufania i niegodną zaufania siecią zewnętrzną. Zaporą sieciową może być sprzęt, oprogramowanie lub oba te elementy.