Skip to content

Arcabit Skaner Online

Pozwala na szybkie sprawdzenie plików w systemie. Arcabit Skaner Online zawiera jedynie skaner i nie chroni w czasie rzeczywistym. Skaner jest zoptymalizowany pod kątem skanowania najważniejszych zasobów systemu i procesów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla plików użytkownika.